Hasznos tudnivalók, jogszabalyok

Helyi termékek és termelői önszerveződés
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát támogató tanulmány

Útmutató a kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés jó higiéniai gyakorlatához
A Higiéniai Munkacsoport által tárgyalt útmutató a 2017. június 29-én hatályos jogszabályokat tükrözi

 

Jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)